Fem vil bli prosjektleiar for offentlege innkjøp

foto