Derfor blir det sendt ut fleire farevarsel enn tidlegare