– Det er sjeldan vi sender ut varsel om ekstremvêr. Vi sender som regel ut gule og oransje farevarsel og sparer dei raude til når det verkeleg gjeld, statsmeteorolog Unni Nilssen i Meteorologisk institutt til NTB.

No har meteorologane drege fram sitt høgaste farevarsel. Det er nemleg venta ekstreme vindkast fleire stader langs kysten.

Vindkasta kan lokalt komme opp i heile 50 meter per sekund. Meteorologen samanliknar det med nyttårsorkanen som ramma Noreg i 1992. Den ramma same del av Noreg med same type ekstreme vindkast.

– Så vidt eg kan sjå ser det ut til å bli same vindretning som i 1992, så då kan ein trekkje litt parallellar til det. Men det er jo vanskeleg å seie om det blir rett så ille som det var den gong, seier Nilssen.

Fleire ramma fylke

Dei raude farevarsla gjeld for delar av Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

Ekstremvêret treffer først ytre strøk i Møre og Romsdal og Nordfjord frå rundt klokka 12 onsdag.

– Så vil det gradvis breie seg nordover, og mot kvelden treffer det Nordland og inn i Helgeland. Også i Trøndelag kan det dryge mot kvelden, seier Nilssen.

Ho seier det også er venta mykje nedbør i tillegg til den kraftige vinden. I Nordland er det sendt ut gult farevarsel for svært mykje snø, som gjeld frå midnatt natt til torsdag og eitt døgn framover.

– Farleg å vere utandørs

Ekstremvêret har fått namnet Ingunn, opplyser Meteorologisk institutt i ei pressemelding.

Dei kjem med ei rekke råd og instruksar som folk i områda bør vere klar over.

– Det er farleg å vere utandørs, og det er venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, skog og straumnett, skriv meteorologane.

Det er stor fare for innstillingar av flyavgangar, båtar og annan transport. Bruer og fjellovergangar kan bli stengde, og høge bølgjer kan gi skade på bygningar langs strandsona.

Ein blir bede om å unngå å køyre dersom det ikkje er nødvendig. Dessutan bør ein halde seg innandørs.

– Gjer heimen klart for eit potensielt lengre straumbrot, skriv meteorologane.

(©NPK)