Det er mange spennande saker å følgje med på, ikkje minst budsjett, framtida til Bryggja omsorgssenter og komande investeringar.

Her kan du følgje møte i Stad kommunestyre i dag.