Nattestenger vegar i Nordfjord

foto
Fylkesveg 5744, Fossebakken – Navelsaker (Navelsakerstranda) er den vegstrekninga i Vestland som har høgast skredfaktor. I natt vert vegen stengd grunna fare for skred. Foto: Mariann Navelsaker