Ulukka vert etterforska

foto
Laurdag rundt klokka 17 rykte naudetatar ut til Skipenes bru etter melding om ei trafikkulukke. Foto: OLIN MARIA YRI