To nye positive prøver

foto
Ifølgje Helse Førde er to av dei analyserte prøvene måndag positive. Foto: Tormod Flatebø