Forslag til Utøya-minnesmerke blir sendt på høyring