100.000 kroner til felles lokalmatprosjekt i Nordfjord