Prinsessa som blei vernehelgen for Vestlandet

foto
Sakta Sunniva er den einaste kvinnelege helgenen i Noreg og ein av dei tre viktigaste helgenane i landet. I 2013 blei det reist ein statue av henne i Selje. Statuen er laga av bilethoggaren Arne Mæland. Foto: Belinda Fure