Framleis besøksreglar ved sjukehusa

foto
Det er framleis besøksreglar ved sjukehusa i Helse Førde. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes