Uvanleg mange kyr til slakt – mange bønder gir opp