Vil ha reduserte utslepp på nye ferjer i Sogn og Fjordane