– Legge ned tre bygdeskular er ingen god løysing

foto