Rekordhøg etterspurnad etter arbeidskraft i 2022

foto