foto

Flyttar heim om han blir ordførar

– Vi må sørge for å få større dekning slik at dei som jobbar ikkje slit seg heilt ut, og at dei som treng denne hjelpa får denne hjelpa. Det seier Dag Henning Reksnes, som er listetopp og ordførarkandidat for Stad Høgre. Han er klar for jobben og har planen klar om han blir ordførar.