Vegvesenet: - Slike køyretøy er særs trafikkfarlege

foto