Gang- og sykkelveg Skårhaug-Lid ligg litt høgare oppe på Statens vegvesen si liste over aktuelle framtidige prosjekt enn Stårheim

foto