Har sperra av området - ventar bistand frå kriminalteknisk