Tre dagar med null

foto
Hjelpemiddel for å unngå smitte.