Folkeliv i Valhall i over 90 år

foto
mimring: Gunnar Totland, Terje Heggen, Atle Vedvik, Irene Wedvik og Per Oos mimrar gjerne over korleis ungdomshuset Valhall vart brukt i tidlegare tider. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes