– Det er grunnleggande feil å tenkje slik

foto
Veldig provoserande: – Det provoserer veldig, seier Siri Sandvik (AP) om forslaget om å halvere den kommunale delen av formuesskatten. – Etter vårt syn er det grunnleggande feil å tenke slik. Ein del av dei med størst formue som det har vore snakka om å få til Stad, er eigarar i oppdrettsnæringa. Dette er eigarar av ei næring som nyt godt av våre felles ressursar som havet er, og eg finn det heilt rett at dei også skal bidra til fellesskapet, seier Siri Sandvik, her i samtale med leiar i Stad Ap, Judith Kvåle. Arkivfoto: Tormod Flatebø Foto: Tormod Flatebø.