– Eid har blitt eit handelssenter i Nordfjord

foto