Vinglete køyring på Bryggja i natt - hadde 1,5 i promille

foto