– Det er to ting eg kan, å køyre bil og vere prest