Vegvesenet åtvarar om krevjande køyreforhold: Ha mat og klede i bilen