Prosjektleiaren trur det er mogeleg å kome i nærleiken av kostnadsramma