Milliondryss til innovasjon og næringsutvikling - det dryp litt i Nordfjord