Halvparten handlar færre daglegvarer på grunn av høge prisar

foto