– Utviklinga er urovekkjande for mange distriktskommunar

foto