‒ Vil påverke ei heil bygd på ein negativ måte

foto