Ber samferdsleutvalet vurdere stegvis utbetring

foto