Venstre er positiv til endring frå lokalt knutepunkt til lokalsenter for bygda Bryggja