Alderen til barna ved skilsmisse har betyding for bruken av antidepressiva