Landbruksdirektoratet delte ut rekordstore kvotar til import av fôrråvarer