Legg inn gang- og sykkelveg i Selje

foto
Det har vore eit sterkt ønskje frå folk i Selje om å ta med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 618, noko som no vil bli gjort. Foto: kart Selje