99 idrettsutøvarar har søkt på idrettsstipend

foto
99 idrettsutøvarar har søkt på utviklingsstipend som vert delt ut av Vestland fylkeskommune seinare i år. Det er flest søkjarar innan friidrett, fotball og skiskyting. Foto: Olin Maria Yri