Vegskilt som minner om «forslumming» av bustadområde