Vegtrafikksentralen vest meldte at tunnelen er stengt grunna stein i vegbana.

Entreprenør var på veg.

Statens vegvesen opplyser at det har gått steinskred/steinsprang, og at vegen er stengt.

Store steinar

Også tysdag kveld var Breisvortunnelen mellom Kjøs og Nordfjordeid mellombels stengt etter at de hadde kome store steinar i vegbana. Steinane var på mellom 50 og 100 kilo. desse vart tatt bort, og det vart gjort inspeksjonar før tunelen vart opna igjen rundt klokka 22.45 tysdag kveld.

SISTE:

Vegtrafikksentralen vest melder at E39 Breisvortunnelen i Stad er open for fri ferdsel.

Det er for tida oppreinsking og vegarbeid, og manuell dirigering.