Marilyn vil ha svar om fastlegesituasjonen i Stad

foto