Ber kaimannskap passe på for å unngå uønskte hendingar

foto