256 millionar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

foto