Kan bli hotell eller leigebustad

foto
Etter planen vil oppstart bygging av Stad skipstunnel skje om to år. Så blir det fem år med arbeid, der dei som bur innanfor det lilla området på kartet vil bli råka av støy og bråk frå arbeidet. Kystverket inviterte denne veka til folkemøte i Kjøde, der rundt 55 personar møtte opp for å bli orientert om avbøtande tiltak i høve til støy. Mellom anna blei det opplyst at støymålingar vil bli gjennomført kontinuerleg. Foto: Kystverket