Solberg: Tre grunnar til at vi kan starte gjenopninga av samfunnet