Politiet oppmodar om å tilpasse farten etter forholda

foto