Vegvesenet ønskjer at vogntog og bubilar skal køyre sist ut av ferjer

foto