Mange barn blir skadde i trafikken ved skulestart

foto