Søkjer støtte - føler sentrale motkrefter jobbar mot skipstunnelen