Må rekne med minimum ei dobling av dagens avløpsgebyr