Stad skipstunnel skapar stor optimisme i næringslivet langs kysten

foto